Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Thành phần hồ sơ thực hiện Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

+ Tờ khai theo mẫu;
+ Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu;
+ Mẫu nhãn hiệuvà danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu

Điều kiện để thực hiện Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

– Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.
– Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
– Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo hệ thống Madrid.

Kết quả thực hiện – Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thông báo về việc nộp lệ phí cho đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid; – Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo kết quả xem xét đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid.

Thời hạn giải quyết
Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC
Luật 50/2005/QH11
Nghị định 103/2006/NĐ-CP
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Thông tư 22/2009/TT-BTC
Thông tư 13/2010/TT-BKHCN
Thông tư 18/2011/TT-BKHCN
Thông tư 05/2013/TT-BKHCN

Bài viết có thể Quý khách quan tâm: Thủ tục thiết lập Mạng xã hộiĐăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *