Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Trình tự thực hiện thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

– Bước 1: Cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại điểm 5 khoản 21 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi có yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng nộp 01 (một) bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt;
– Bước 2: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt thông báo cho người nộp hồ sơ, có nêu rõ lý do
– Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục trồng trọt ra quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề cho người có hồ sơ hợp lệ và có tên trong danh sách đạt yêu cầu về kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện quyền đối với giống cây trồng và công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

– Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo mẫu tại Phụ lục 19 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

– Bản sao Chứng minh thư nhân dân;

– Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực hoặc bản chính xuất trình để đối chiếu);

– Bản sao Chứng chỉ đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng hoặc bản chính của một trong các tài liệu sau: Giấy xác nhận của cơ sở đào tạo về việc người nộp hồ sơ đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp đại học, sau đại học về đề tài quyền đối với giống cây trồng; Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người nộp hồ sơ đã trực tiếp làm công tác thẩm định đơn đăng ký bảo hộ tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về quyền đối với giống cây trồng hoặc đã trực tiếp làm công tác pháp luật về quyền đối với giống cây trồng liên tục từ năm (05) năm trở lên.

– 02 ảnh 3×4;

– Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt.
– Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo mẫu tại Phụ lục 19 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

Điều kiện để thực hiện Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

– Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
– Thường trú tại Việt Nam;
– Có bằng tốt nghiệp đại học;
– Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về quyền đối với giống cây trồng liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về quyền đối với giống cây trồng liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
– Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền đối với giống cây trồng;
– Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Thời hạn giải quyết

– Xác định tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
– Ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ
Cơ quan thực hiện Cục Trồng trọt

Kết quả thực hiện

– Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

– Vào Sổ đăng ký Quốc gia

– Công bố trên website hoặc Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ pháp lý

Thông tư 180/2011/TT-BTC
Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *