Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Trình tự thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

– Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Thủ tục thiết lập mạng xã hội
Thủ tục thiết lập mạng xã hội

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
– Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Bài viết liên quan: Thủ tục thiết lập Mạng xã hộiĐăng ký website thương mại điện tử,

 Đăng ký Lưu hành trang thiết bị y tế, Phân loại trang thiết bị y tếThông báo Website thương mại điện tử bán hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *