Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Đối với các công ty cổ phần chưa niêm yết, khi các cổ đôngnhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho nhà đầu tư nước ngoài khác; thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Thành phần hồ sơ Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, sau khi đã thay đổi (mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).
 5. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
 6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực của nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng, người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)
 7. Bản sao hợp lệ Văn bản ủy quyền đại diện cho cá nhân của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức.
 8. Trường hợp công ty đang hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc nếu nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ dẫn đến việc họ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty; Thì, phải có Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
 9. Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

10. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ thay đổi cổ đông: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quý khách có thể tham khảo thêm các thủ tục: Giải thể doanh nghiệp, Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *