Hợp đồng thử việc

Doanh nghiệp có thể thoả thuận với người lao động về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc …

Ban quản trị nhà chung cư

Phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư khi: Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và có từ 20 căn hộ trở lên. Thành phần Ban quản …

Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu

Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ …

Hội nghị nhà chung cư

Theo Thông tư 02 của Bộ Xây dựng, trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có …