Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Toàn bộ quy trình, thủ tục thiết lập trang mạng xã hội . Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội. Trình tự thực hiện: – Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội gửi hồ sơ đề nghị tới Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử. – Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện …