Giải thể doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theoThông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể công ty;
 • Bản sao hợp lệ Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc giải thể công ty;
 • Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theoPhương án giải quyết nợ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ Giải thể doanh nghiệp

 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản của công ty;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể công ty;
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (Đối với các công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;
 8. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)
 9. Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quý khách có thể tham khảo thêm thủ tục: Chấm dứt hoạt động Văn phòng giao dịch, Các mức đóng Bảo hiểm xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *