Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội, Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội

I. Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội

Trình tự thực hiện

  • Nộp hồ sơ 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép
  • Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội

1. Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn);
2. Bản sao giấy phép
Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

II. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội

Trình tự thực hiện

1. Nộp hồ sơ Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập mạng xã hội phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

– Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;
– Thay đổi tên miền;
– Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
– Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;
– Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;
– Thay đổi, bổ sung loại hình dịch vụ mạng xã hội.

Thành phần hồ sơ thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội

1. Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);
2. Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.

Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *