Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Trình tự thực hiện thủ tục Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

· Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.
· Các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
· Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Thành phần hồ sơ Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

 • Nghị quyết tách công ty;

• Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

• Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;

• Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của công ty được tách.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ pháp lý 
Luật 68/2014/QH13
Nghị định 78/2015/NĐ-CP
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Bài viết có thể Quý khách quan tâm: Quyền bề mặt theo Pháp luật dân sựĐăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *