Đăng ký Sàn thương mại điện tử

Doanh nghiệp phải Đăng ký sàn thương mại điện tử với Bộ công thương trước khi hoạt động thương mại điện tử. Theo đó sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. Dưới đây là quy trình đăng ký Sàn thương mại điện tử.

Đối tượng đăng ký Sàn thương mại điện tử

Đối tượng đăng ký sàn thương mại điện tử là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

 1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
 2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
 3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

  Đăng ký sàn thương mại điện tử
  Đăng ký sàn thương mại điện tử

 Hồ sơ đăng ký sàn thương mại điện tử

 1. Đơn đăng ký sàn thương mại điện tử.
 2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân).
 3. Đề án cung cấp dịch vụ.
 4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
 5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đăng ký sàn thương mại điện tử đó.
 6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên sàn thương mại điện tử (nếu có).

 Quy trình đăng ký sàn thương mại điện tử

 1. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký sàn thương mại điện tử cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.
 2. Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành đăng ký sàn thương mại điện tử với các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 2 để đăng ký sàn thương mại điện tử;
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký sàn thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký sàn thương mại điện tử.

Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký sàn thương mại điện tử đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 4;
 • Thông báo hồ sơ đăng ký sàn thương mại điện tử không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức đã đăng ký sàn thương mại điện tử quay về Bước 2 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 4: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký sàn thương mại điện tử hoàn chỉnh (bản giấy).

Sau khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website đã đăng ký sàn thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử chứng minh website đã đăng ký sàn thương mại điện tử với BCT.

Trên đây là bài viết của Goldylaw về dịch vụ đăng ký sàn thương mại điện tử, quý khách có thể tham khảo bài viết liên quan: Thông báo Website thương mại điện tử bán hàng, Hoạt động của Website khuyến mại trực tuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *