Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã

– Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.
Liên hiệp hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.
– Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã:

 • Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực[1].
 • Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
  Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho liên hiệp hợp tác xã.

[1]Những quy định phải “nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký….” thực hiện theoquy định tại Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 

Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã ;
 • Điều lệ;
 • Phương án sản xuất kinh doanh;
 • Danh sách hợp tác xã thành viên;
 • Danh sách hội đồng quản trị,giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
 • Nghị quyết Hội nghị thành lập.

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ pháp lý:

 • Luật 23/2012/QH13
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT
 • Thông tư 250/2016/TT-BTC

Thủ tục quý khách có thể quan tâm: Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *