Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là điều kiện bắt buộc để các trung tâm thực hiện dịch vụ tư vấn du học theo quy định của Pháp luật, căn cứ tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm những nội dung sau:

Điều kiện để doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật;
  2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trình tự thực hiện Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
  2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  3. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn du học (thời hạn 5 năm).

Trên đây là thông tin về thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ để được trợ giúp. Bài viết liên quan cùng chuyên mục: kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lạiĐiều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *