Đăng ký chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Trình tự thực hiện thủ tục Đăng ký chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh;
– Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ Đăng ký chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

– Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y

– Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Chứng chỉ hành nghề thú y.

Căn cứ pháp lý của TTHC
Thông tư 04/2012/TT-BTC
Luật 79/2015/QH13
Thông tư 113/2015/TT-BTC
Nghị định 35/2016/NĐ-CP
Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *