Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu bao gồm các tài liệu sau: Phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu; Bản sao GCNĐKĐ của đơn vị chịu …

Công bố mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm trong nước

Điều kiện công bố mỹ phẩm trong nước  – Doanh nghiệp công bố sản phẩm mỹ phẩm phải là doanh nghiệp có chức năng sản xuất mỹ phẩm và nhà …

Xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở …

Phân loại trang thiết bị y tế

Theo quy định, trang thiết bị y tế gồm 2 nhóm được phân làm 4 loại dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ …