Thủ tục thiết lập Mạng xã hội

Trình tự thực hiện Thủ tục thiết lập Mạng xã hội Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội gửi hồ sơ đề nghị …

Báo cáo thiết lập mạng xã hội

Trình tự thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng – Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội thực …