Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Trình tự thực hiện Thủ tục đăng ký nhãn hiệu – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở …