Thông báo mẫu con dấu như thế nào?

Thông báo mẫu con dấu như thế nào?

Thông báo mẫu con dấu trong công ty TNHH MTV được quy định như sau: Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có quyền quyết định số lượng, …

Mức đóng các loại bảo hiểm

Mức đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Dưới đây là phân tích tổng hợp mức đóng Bảo …

Xử lý hóa đơn lập sai

Khi lập hóa đơn, doanh nghiệp sẽ có lúc mắc phải những sai sót, ví dụ như: ghi sai thông tin hàng hóa, dịch vụ; sai thuế suất; sai thông …

Giải thể doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm …

Đăng ký thành lập Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi …

Đăng ký thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại …

Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu của cổ …

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã – Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của liên hiệp hợp …

Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu

Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ …