Cấp lại, Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

I. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Trình tự thực hiện
1. Nộp hồ sơ Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép
2. Trả kết quả Trong thời hạn nhất định, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy phép. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Cách thức thực hiện

Thành phần hồ sơ thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép);
2. Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.

II. Trình tự thực hiện thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  • Nộp hồ sơ 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép.
  • Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn)
2. Bản sao giấy phép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *