Cách tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số của Cục Sở hữu trí tuệ

Việc tra cứu nhãn hiệu, sự trùng lặp của nhãn hiệu được thực hiện Thư viện số về Sở hữu công nghiệp (IP Lib) của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đây là nguồn cung thông tin đầy đủ nhất về các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu),  như sau:

– Từ trình duyệt Internet, gõ địa chỉ: iplib.noip.gov.vn để vào Thư viện số về sở hữu công nghiệp.

– Tiếp theo doanh nghiệp nhấp chuột vào dòng chữ chỉ đối tượng cần tra cứu thông tin (Sáng chế, Kiểu dáng, Nhãn hiệu) để tra cứu nhãn hiệu, thông tin về nhãn hiệu:

Tra cứu nhãn hiệu
Tra cứu nhãn hiệu

Sau khi nhấp chuột vào dòng chữ Nhãn hiệu, màn hình giao diện “TẠO TRUY VẤN TÌM KIẾM CHO NHÃN HIỆU” hiện ra.
Doanh nghiệp có thể tra cứu theo 25 trường (25 thông tin chi tiết về nhãn hiệu):

 • Nhãn hiệu tìm kiếm (cụm từ chỉ tên của nhãn hiệu);
 • Nhóm SP/DV (nhóm sản phẩm/dịch vụ: hàng hóa/dịch vụ được phân theo nhóm hàng hóa/dịch vụ của hệ thống phân loại quốc tế NICE – người dùng có thể tìm hiểu bảng phân loại này khi nhấp vào khung chữ Phân loại SP/DV ở phía trên các khung tìm kiếm);
  phân loại hình (các yếu tố cấu hình của nhãn hiệu được phân loại theo hệ thống phân loại quốc tế Viên);
  Tên của sản phẩm/dịch vụ;
 • Từ khóa tìm kiếm;
 • Đại diện SHTT (tên ngắn của các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ);
 • Số đơn (số được Cục Sở hữu trí tuệ cấp khi nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu);
 • người nộp đơn (tên của người nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu); địa chỉ người nộp đơn; ngày nộp đơn; mã nước của người nộp đơn (mã ký hiệu của nước của người nộp đơn đăng ký bảo hộ, ví dụ: VN là Việt Nam, US là Hoa Kỳ, RU là Liên bang Nga, KH là Campuchia, JP là Nhật,…); mã tỉnh của người nộp đơn (mã ký hiệu tỉnh, thành phố của người nộp đơn đăng ký bảo hộ, ví dụ: AGG là An Giang, HCM là thành phố Hồ Chí Minh, BTE là Bến Tre, , BDG là Bình Dương, HNI là Hà Nội,…);
 • Số bằng (số văn bằng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp); ngày cấp bằng; tên chủ văn bằng (tên của người chủ văn bằng được cấp); địa chỉ chủ văn bằng; mã nước chủ văn bằng; mã tỉnh chủ văn bằng; số đơn quốc tế;
 • Số đơn ưu tiên; ngày ưu tiên; số công báo A (số công báo dành cho nhãn hiệu nộp đơn đăng ký bảo hộ); ngày công báo A; số công báo B (số công báo dành cho nhãn hiệu được cấp bằng); ngày công báo B.

Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin cụ thể theo từng trường hoặc kết hợp nhiều trường để có kết quả tìm chính xác (cho phép kết hợp đến 4 trường) bằng 4 phép toán: Và (phải đáp ứng cả 2 yêu cầu), Hoặc (chỉ cần đáp ứng một trong hai yêu cầu), Và Không (đáp ứng yêu cầu trước nhưng không đáp ứng yêu cầu đứng sau); Hoặc Không (đáp ứng yêu cầu trước hoặc không đáp ứng yêu cầu sau).

– Doanh nghiệp ra lệnh tìm kiếm bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm.

Chú ý:

Nếu doanh nghiệp tìm kiếm theo từ khoá, thì có thể áp dụng một số quy tắc sau:

 • Ký tự “*”: Thay thế cho không ký tự nào hoặc nhiều ký tự. Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h*n” => kết quả trả về có thể là : hoan, hon, hơn…
 • Ký tự “?”: Thay thế cho không ký tự nào hoặc một ký tự. Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h?n” => kết quả trả về có thể là: han, hon, hen…
 • Ký tự “_”: Thay thế cho một ký tự. Ví dụ: Nếu nhập vào từ khoá tìm kiếm là “h_” => kết quả trả về có thể là: hà, hô,…
 • Cặp ngoặc kép “…”: Nếu bạn đặt chuỗi tìm kiếm trong dấu ngoặc kép, khi tìm kiếm, hệ thống sẽ tìm chính xác những bản ghi chứa chuỗi đó. Chuỗi tìm kiếm đặt trong dấu ngoặc kép được coi là một từ.
 • Dấu cách giữa hai từ hoặc (cụm) từ biểu thị cho toán tử Hoặc.

Phân biệt “Nhãn hiệu tìm kiếm” và “Từ khóa tìm kiếm”:

Nhãn hiệu có thể viết bằng chữ thường, có dấu trong khi “từ khóa” chỉ có chữ in hoa, được tạo ra từ nhãn hiệu, cho nên tra cứu theo từ khóa cho kết quả chính xác hơn.

Thư viện cung cấp nhiều chức năng hiển thị kết quả tìm, phóng to thu ảnh nhãn hiệu, chọn lựa kết quả tìm để in ra và các chức năng khác. Doanh nghiệp có thể tự tìm hiểu thêm để tra cứu nhãn hiệu, thông tin của nhãn hiệu mà doanh nghiệp dự định đăng ký.

Bài viết liên quan: Thủ tục đăng ký nhãn hiệuThủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *