Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu bao gồm các tài liệu sau: Phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu; Bản sao GCNĐKĐ của đơn vị chịu …

Công bố mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm trong nước

Điều kiện công bố mỹ phẩm trong nước  – Doanh nghiệp công bố sản phẩm mỹ phẩm phải là doanh nghiệp có chức năng sản xuất mỹ phẩm và nhà …

Xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở …

Thủ tục đăng ký kinh doanh bóng bàn

Thủ tục đăng ký kinh doanh bóng bàn

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn là doanh nghiệp thể thao khi tiến hành hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh …

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Các cơ sở muốn kinh doanh rượu phải xin một trong các loại giấy phép sau: Giấy phép phân phối rượu hoặc giấy phép bán buôn rượu hoặc giấy phép …

Thông báo mẫu con dấu như thế nào?

Thông báo mẫu con dấu như thế nào?

Thông báo mẫu con dấu trong công ty TNHH MTV được quy định như sau: Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có quyền quyết định số lượng, …

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Giấy phép bưu chính

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người …